Biada tym, którzy (…) polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne, (…) i nie szukają Pana. Iz 31,1

Zdolność nasza jest z Boga. 2 Kor 3,5