Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, mocniejszy jest Pan na wysokości. Ps 93,4

Jezus powiedział do uczniów: Gdzież jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jedni do drugich: Któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go? Łk 8,25