Bóg udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. Dn 2,21

Mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna. Jk 3,17