Wybawię was od wszystkich waszych nieczystości. Ez 36,29

Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Rz 8,1