Bóg mówi: Ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Iz 49,6

Bóg wielce Chrystusa wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Flp 2,9