Kto podąża za sprawiedliwością i dobrocią, ten znajduje życie, sprawiedliwość i cześć. Prz 21,21

Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. Rz 14,17