Powstań, Panie, by nie przemógł człowiek. Ps 9,20

Jezus modlił się: Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. J 17,15