Zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić. Jr 32,40

Zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Rz 9,16