Bóg czyni wielkie rzeczy, których nie rozumiemy. Hi 37,5

Z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Rz 11,36