Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego Miłościwego. Jon 2,9

Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Mt 6,24