Pamiętajcie o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach ust jego. Ps 105,5

Jezus wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy, i byli nasyceni. Mt 14,19-20