Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, głoście narodom czyny jego! Ps 105,1

Widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. 1 J 4,14