Kto chodzi jako oszczerca, zdradza tajemnice; lecz człowiek godny zaufania dochowuje tajemnicy. Prz 11,13

Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy. 1 Tm 6,20