Pielgrzymami jesteśmy przed tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi; jak cień są dni nasze na ziemi, beznadziejne. 1 Krn 29,15

Jezus mówi: W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. J 14,2