Kto kieruje Duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Iz 40,13

Nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Dz 17,29