Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Ps 139,5

Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Rz 8,35