Będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować – mówi Pan. Jr 1,19

Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. 1 Kor 4,20