Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Ps 23,1

Apostoł Paweł pisze: We wszystkim okazujemy się sługami Bożymi (…) jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. 2 Kor 6,4.10