Dasz mi poznać drogę życia. Ps 16,11

Zapominam o tym, co za mną, a zmierzam do tego, co przede mną. Flp 3,13 (BE)