Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją! Ps 6,5

Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Mt 7,11