Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. Ps 103,13

Jezus mówi: Powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios. Mt 8,11