Wtedy poznasz, że ja jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję. Iz 49,23

Bądźcie w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Rz 12,12