Podnieście, bramy, wierzchy wasze, i podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król chwały! Ps 24,7

Oto człowiek! J 19,5