Słuchajcie, królowie, przysłuchujcie się, książęta! Ja Panu, ja śpiewać będę, grać będę Panu, Bogu Izraela. Sdz 5,3

Pasterze, ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Łk 2,17-18