Obyście dziś głos jego usłyszeli: Nie zatwardzajcie serca waszego. Ps 95,7-8

Bądźcie pełni Ducha. Ef 5,18