Poznają, że Ja jestem Pan, gdy połamię drążki ich jarzma i wyratuję ich z ręki ich ciemiężców. Ez 34,27

Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. 2 Kor 3,17