Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Iz 40,30-31

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. 2 Tm 1,7