Dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan. 1 Sm 17,47

Owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Jk 3,18