Od sprawy, która się opiera na oszustwie, stroń. 2 Mż 23,7

Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Flp 4,8