Będę się (…) weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Iz 65,19

Jezus mówi: Wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was, i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. J 16,22