Odpowiedział Pan: Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. 2 Mż 33,14

Jezus mówi: Ja żyję i wy żyć będziecie. J 14,19