Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? Am 3,6

Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? Łk 24,26