Bóg niskich sadza wysoko, a smutnych wznosi na wyżyny szczęścia. Hi 5,11

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym. 2 Kor 1,3-4