Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! Iz 43,1

Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Rz 8,31