Odwieczny Bóg jest schronieniem. 5 Mż 33,27 (BE)

Miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Łk 1,50