Jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie. 1 Sm 7,3

Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Łk 16,13