Pan mówi: Ustanowię pokój twoją zwierzchnością, a sprawiedliwość twoją władzą. Iz 60,17

Królestwo Boże, to (…) sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. Rz 14,17