Pan pokornym okazuje łaskę. Prz 3,34

Nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Flp 2,3