Nie postępuje z nami według grzechów naszych ani nie odpłaca nam według win naszych. Ps 103,10

Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa. Dz 15,11