Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje. Ps 25,15

„Paweł napisał: Módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych