Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego.
3 Mż 19,11

Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni; nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. 1 P 3,8-9