Pan rzekł: Oby ich serce było takie, aby się mnie bali i przestrzegali wszystkich moich przykazań po wszystkie dni, aby im i ich synom dobrze się powodziło na wieki. 5 Mż 5,29

Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską. Hbr 13,9