Losem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana. Prz 16,3

Winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Jk 4,15