Oto idą dni – mówi Wszechmogący Pan – że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. Am 8,11-12

Jezus mówi: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. Łk 11,28