Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał i wybawił z wszelkiego ucisku. Ps 34,7 (BE)

Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Łk 11,10