Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Joz 1,9

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. 2 Tm 1,7