Błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną. 1 Mż 1,28

Wszystko jest wasze, wyście zaś Chrystusowi. 1 Kor 3,22-23