Ty jesteś pomocą moją: Nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego! Ps 27,9

Złoczyńca rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. I rzekł mu: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Łk 23,42-43