Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, (…) serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego. 5 Mż 8,12.14

Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. 1 Tes 5,18