On jest Panem, Bogiem waszym, prawa jego na całej ziemi. Ps 105,7

Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. 1 P 3,18